O nas

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych (GOTIS) do 2017r rozwijał autorską metodę pracy z młodzieżą 12-16 lat opierającą się na tzw. Zlotach Gotów. Są to swego rodzaju biwaki, zaczynające się w piątek po obiedzie i kończące w sobotę przed obiadem. Odbywają się co dwa tygodnie. Pretekstem do spotkania jest praca nad spektaklem plenerowym, który w okresie od wiosny do jesieni jest wystawiany publicznie. W trakcie "zlotów" rozwijane są tekże inne indywidualne zdolności młodzieży. Realizujemy to poprzez zapraszanie pasjonatów różnych dziedzin twórczych (fotografia, malarstwo, muzyka, poezja). 

Obecnie koncentrujemy się na utrzymaniu i rozwoju inscenizacji grodziska w Węsiorach na przeciwko szkoły. Obiekt ten jest przestrzenią prowadzenia zajęć edukacyjno rekreacyjnych. Uczestnikami tych zajęć są wszystkie grupy wiekowe. Najczęściej przyjeżdżają do nas dzieci i młodzież szkolna.